COLE & MASON

16 items total
Cole & Mason подложка за мелница акрил COLE & MASON CMH306119
Мелачка за пипер Cole & Mason Keswick 180 мм
106 лв
CMH12301G
Мелачка за сол Cole & Mason 14 см COLE & MASON
52 лв
CMH50502P
Мелничка за пипер Cole&Mason, 14 см, COLE & MASON
54,80 лв
CMH50501P
Сол и мелница за пипер Cole & Mason Kew 2 в 1 210 мм CMH946820
Стойка за подправки Cole & Mason, 20 бр
275 лв
CMH121809
Хоросан и пестик Cole & Mason  гранит 18 см
130 лв
CMH100379
Хоросан и пестик Cole & Mason гранит 14 см CMH100279