Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на компанията KULINA Group, a.s. от 18. 11. 2022

I. Уводни разпоредби

Настоящите Общи условия за търговия (наричани по-долу ОУ) дефинират взаимоотношенията между Вас, нашият клиент (в ролята на куповач) и компанията KULINA Group, a.s. (в качеството си на продавач) продажбата на пособия за готвене и хранене, аксесоари за дома, офиса и градината. С подаването на поръчка купувачът потвърждава, че е прочел настоящите Общи условия и условията за рекламация и че е съгласен с тях. Купувачът е уведомен предварително за тези условия и има възможност да се запознае с тях преди подаване на поръчката.

Продавачът

KULINA Group, a.s.със седалище Витварна 1023/4, 161 00 Прага 6, с идентификационен номер на фирмата:26155559, вписана в Търговския регистър, воден от Градският съд в гр. Прага, секция Б, номер 6384, занимаваща се с продажба на пособия за готвене и хранене на крайни потребители и фирми.

Куповач

Под куповач се разбира:

a) потребител - лице, което при сключването и изпълнението на договора,не действа в рамките на своята търговска или друга бизнес дейност. Това е физическо или юридическо лице, което купува продукти или използва услуги, за цели, различни от бизнес дейността му.

б) предприемач - лице, вписано в Търговския регистър, което извършва бизнес дейност въз основа валидните правни разпоредби и закони.

При започване на деловите отношения, потребителят предоставя на продавача само своите данни за контакт, които са необходими за безпроблемното изпълнение на поръчката, или данните, които желае да бъдат вписани в документите за покупка (фактура).

Правните отношения между продавача и куповача (потребителя), които не са изрично дефинирани в настоящите ОУ, се уреждат от съответните разпоредби на закон № 89/2012 от Гражданския кодекс и закон № 634/1992 за Защита на потребителите, както и свързаните с тях разпоредби и с всичките им изменения.

Ако между продавача и купувача е сключен индивидуален договор, той има предимство пред настоящите Общи условия. Ако условията на индивидуалния договор се отклоняват от условията, посочени в настоящите ОУ, се прилагат разпоредбите на индивидуалния договор.

Купувачът е наясно, че с покупката на продукти, включени в търговската оферта на продавача, не се пораждат никакви права за използване на: регистрираните търговски марки, търговските имена, фирмени лога или патенти както на продавача така и на други компании, освен ако не е уговорено в друг конкретен договор.

Договор за покупко-продажба - направената онлайн поръчка от купувача е предложение за договор за покупко-продажба. Самият договор за покупко-продажба е сключен в момента, когато куповача получи обвързващо съгласие от страна на продавача, (изпращане на потвърждение за направената поръчката от страна на продавача). От този момент нататък възникват взаимни права и задължения, между купувача и продавача, които се определят от договора за покупко-продажба и настоящите ОУ. Продавачът е длъжен да потвърди приемането на договора за покупко-продажба (поръчката), най-често чрез изпращането на имейл, веднага след приемането на поръчката в системата на продавача.

Договорът се сключва на чешки език. Сключеният договор се архивира от продавача с цел успешното му изпълнение и не е достъпен за трета страна. Купувачът има възможност да направи проверка и, ако е необходимо, да коригира поръчката си, преди да я изпрати.
Тези общи условия са публикувани на уебсайта на онлайн магазина www.kulina.bg, което позволява тяхното архивиране и възпроизвеждане от купувача.

Разходите за използваните средства за комуникация (телефон, интернет и т.н.) за подаване на поръчка, са в размер на обичайните тарифи, в зависимост от тарифата на телекомуникационните услуги, използвани от купувача.

Куповачът е задължен да заплати покупната цена, преди да вземе изпълнението на договора за покупко-продажба. Продавачът изисква плащане на капаро или подобно плащане, само в случай че, клиента има специфични изисквания, като клиентът винаги ще бъде уведомен предварително за това.

Продавачът не сключва договори, чийто предмет е многократно изпълнение на договора.

Куповачът винаги има възможност да се свърже с продавачът по телефона или писемно, за да подаде оплакване и ако оплакването не е разрешено от продавачът положително, може да се обърне към съответния държавен надзорен или държавен контролен орган.

II. Защита на личните данни

Продавачът декларира, че всички лични данни на купувача, са обработвани от продавача в съответствие с регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския съюз относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, закон № 101/2000 , за защита на личните данни, закон № 127/2005, за електронните комуникации и закон № 480/2004 за някои услуги на информационното общество, заедно и с техните изменения.

По-подробна информация относно защитата на личните данни можете да намерите в Декларацията за поверителност на KULINA Group, a.s., която е достъпна тук:

III. Работно време

Поръчки през онлайн магазина на адрес www.kulina.bg могат да бъдат направени денонощно, 7 дни в седмицата. 

IV. Цени

Информацията за продуктите и цените, предоставена от продавача, са валидни с изключение на очевидни грешки. Цените са представени с включени всички данъци (напр. ДДС) и такси, с изключение на такците за доставка на стоките.

V. Поръчки

Клиентът получава продуктите на цени валидни по време на правенето на поръчката. Клиентът има възможността да се запознае с общата сума на поръчката с включени данък ДДС и всички такси. Общата сума, ще бъде посочена в поръчката и в потвърждаващото съобщение, което получава куповачът. В случай на поръчка на специални стоки или стоки, които не са налични в склада, продавачът има право да потвърди предварително цената и датата на доставка на купувача по телефон/имейл. Продавачът има право да променя тази цена в зависимост от текущата пазарна ситуация и развитието на обменния курс на чешката крона спрямо чуждестранните валути. Ако купувачът, не се съгласи с такава промяна, поръчката не се потвърждава и не се изпълнява. 

Поръчки могат да бъдат направени по следният начин: 

 • на онлайн магазина www.kulina.bg 
 • на имейл info@kulina.bg

Продавачът препоръчва, поръчките да бъдат направени на онлайн магазина или на имейл и да посочат следните данни:

 • Име, Фамилия и местожителство или фирмата и седалище на фирмата
 • Идентификационен номер на фирмата, в случай че, покупката се извършва за предприемач/фирма или ако е регистриран като платец на ДДС
 • Телефонен номер, предаваме на куриерската фирма със цел доставка на поръчката
 • Цената на продуктите
 • Начин на заплащане и начин за доставка
 • Адрес за доставка
 • Всички останали информации, които клиентът сметне за важни. При поръчка на онлайн магазина, клиентът е насърчаван да попълни цялата необходима информация.

VI. Отказ от договор

Клиентът, може да направи Отказ от договор до 60 дни от доставката на стоките. Ако желаете да упражните това право е достатъчно клиентът да ни изпрати стоките, по един от наличните начини за връщане, преди да изтиче горепосочения срок. 

В случай, че клиентът желае да направи отказ от договор, така както е посочено по горе, тоест до 60 дни, е необходимо да информира продавача писмено, като използва един от следните начини: като попълни формуляра за връщане на продукт и го изпрати в едно със стоката; да отвори онлайн казус в нашият онлайн рекламачен център. В случай, че клиентът направи отказ от договор, така както е посочено в предходните параграфи, продавачът възстановява сумата на клиента, най-късно до 14 дни, от получаването на върнатата стока. Ако потребителят е избрал начин на доставка, различен от предложеният му от продавача, продавачът възстановява на потребителя разходите за доставка на стоките в размер, съответстващ на най-евтиния начин на доставка.

Направи ли клиентът отказ от договор, е длъжен до 14 дни да върне получената стока от продавачът.

Потребителят поема разходите за връщане на стоките в зависимост от начина, по който е решил да ги върне.

В случай на отказ от договора  потребителят е длъжен да върне стоките на продавача в състоянието, в което са били получени, т.е., ако е възможно, в оригиналната опаковка, неизползвани и неповредени, заедно с всички части, аксесоари и документация, както и всички подаръци, които потребителят е получил заедно със стоките. Потребителят трябва да върне стоките, като ги изпрати на адреса за контакт на продавача.

Ако клиента направи отказ от договор в рамките на шестдесет дни, той се съгласява, че възстановената покупна цена може да бъде намалена със сумата, с която е намалена стойността на стоките.

 

VII. Условия за плащане

a) заплащане с банков превод

б) заплащане с карта MasterCard или Visa на онлайн портал  

в) заплащане с наложен платеж (сумата се събират от куриерската фирма)

 

VIII. Условия за доставка

Доставка с куриерска фирма:   Цените за доставка са съгласно актуалният ценик към деня на поръчката.

Ако клиентът получи некомплектна или повредена пратка е необходимо, въможно най-бързо да информира продавача на имейл obchod@kulina.bg, да направи протокол за щетите заедно с превозвача и да го изпрати на имейл или по пощата на продавача. По-късна рекламация на некомплектна или повредена пратка не лишава потребителя от правото да претендира за стоката, а дава възможност на продавача да докаже, че няма противоречие с договора за покупко-продажба.

Ценик и начини за доставка тук.

 

IX. Гаранция за качество 

Гаранция за качество е описана в Рекламации по-долу. Като гаранционна карта служи издадената фактурата към всчка поръчката.

X. Заключителни клаузи

Ако отношенията, установени с договора за покупко-продажба, съдържат международен (чуждестранен) елемент, страните се съгласяват, че отношенията се уреждат от чешкото право. Това не засяга правата на потребителя съгласно общозадължителното законодателство.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите ОУ  се стане невалидна или не ефективна, вместо нея се използва разпоредба, чието значение е възможно най-близко до това на невалидната разпоредба. Невалидността или не ефективността на една от разпоредбите, не засяга валидността на останалите разпоредби.

Отношенията и всички спорове, възникнали от договора, се уреждат по законите и правото на Чешката република и се решават от съдът в Чешката република.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 21 ноември 2021 г. и отменят всички предишни разпоредби и практики. Продавачът си запазва правото да променя настоящите Общи условия без предварително уведомление.

Изготвено в съответствие с Граждански закон № 89/2012 и Закон № 634/1992, и техните изменения.

РЕКЛАМАЦИИ

Условията за рекламация са валидни от 21. ноември 2021 и отменят валидността на предишните правила за рекламация. Настоящате правила за рекламация са достъпни като документ на адрес www.kulina.bg и е неразделна част от Общите условия на KULINA Group, a.s. 

I. Общи условия

Условията за рекламация дефинират взаимоотношенията между куповача (потребителят) и продавача (KULINA Group, a.s.).Куповачът е задължен да се запознае с правилата за рекламация и общите условия още преди да направи поръчка. Със сключването на договорът за покупко-продажба и приемането на стоката от продавачът, куповачът се съгласява с правилата за рекламация и общите условия. Под приемане на стоката се разбира приемането на стоката от превозвача (куриера). 

Като гаранционна карта издава продавача към всяка поръчка документ за покупка (фактура) с цялата необходима информация, изисквана от закона (наименование на стоките, срок на гаранцията, цена, количество...) 

II. Права и задължения 

Качество при получаване-  Продавачът поема отговорност пред куповачът, че стоките нямат недостатъци при получаването им.  По-специално, продавачът е отговорен пред купувача, че в момента, в който купувачът е приел доставката стоките:

 • продуктите имат характеристиките, които са договорени между страните, при липса на такава уговорка - характеристиките, които продавачът или производителят са описали 
 • продуктите са подходящи за целта, която е посочил продавача или за целта, за която обикновено се използват стоки от този вид  
 • качеството на продуктите отговаря по качество или изработка на договорената мостра или образец, ако е договорена такава 
 • продуктите са в подходящо количество, размер или тегло
 • продуктите отговарят на изискванията на законодателството

Появи ли се дефект в рамките на шест месеца от получаването на стоките, счита се, че стоките са били дефектни при получаването им.

Рекламация - Купувачът има право да използва правото на рекламация в рамките на 24 месеца от получаването на стоката.

Ако срокът за използване на, стоките е посочен върху продаваните стоки, върху тяхната опаковка, в инструкциите, придружаващи стоките или в рекламата  се прилагат разпоредбите относно гаранцията за качество.

Гореспоменатото право на купувача не се прилага:

 • за стоки, продадени на по-ниска цена, с дефект, за който е договорена по-ниската цена;
 • за изхабяване, причинено от нормалната употреба на стоките;
 • в случай на стоки втора употреба - за дефект, отговарящ на износването на стоките при употреба 
 • ако естеството на стоките го изисква.

Ако стоката има дефект или липсваща част: ако дефект може да бъде отстранен, купувачът може да поиска поправка, ако липсва част, може да поиска допълване на липсващото, или разумна отстъпка от покупната цена. Ако дефектът не може да бъде отстранен или липсващата част не може да бъде допълнена и стоките не могат да се използват правилно поради тази причина, купувачът може да се откаже от договора или да поиска разумна отстъпка от покупната цена.

Стоките са дефектни, ако не са доставени от продавача на купувача в договореното количество, качество и дизайн. Ако качеството и дизайна не са договорени, продавачът трябва да предостави стока с качество и дизайн, подходящи за целта, която е очевидна от договора за продажба.

Ако стоките не притежават характеристиките, посочени по-горе (по-специално стоките не притежават характеристиките, договорени между страните, а при липса на такова споразумение - характеристиките, описани от продавача или производителя; стоките не са подходящи за целта, която продавачът посочва или за която обикновено се използват стоки от този вид; стоките не съответстват по качество или дизайн на договорената мостра или образец, ако качеството или дизайна са били определени от мостра или образец; стоките не са в подходящо количество, размер или тегло и не отговарят на изискванията на законодателството) потребителят може да поиска доставка на нова стока без недостатъци, освен ако това е неразумно с оглед на естеството на дефекта, ако дефектът се отнася само до части от стоката, потребителят може да поиска само замяна на частта; ако това не е възможно, той може да се откаже от договора. Ако дефектът може да бъде отстранен, потребителят има право да получи безплатно отстраняване на дефекта.

Купувачът има право на доставка на нова стока или замяна на част, дори в случай на отстраним дефект, ако стоката не може да се използва правилно поради повторната поява на дефекта след ремонта или поради по-голям брой дефекти. В този случай потребителят има право да се откаже от договора.

Ако купувачът не се откаже от договора или не упражни правото си на доставка на нова стока без дефект, на замяна на част от стоката или на поправка на стокита, купувачът може да поиска разумна отстъпка. Купувачът също така има право на разумна отстъпка, ако продавачът не може да достави нова стока без дефект, да замени част от стокита или да поправи стоката, или ако продавачът не успее да отстрани дефекта в разумен срок, или ако отстраняването на дефекта би причинило значителни затруднения на купувача.

Куповачът няма право на рекламация, ако е знаел преди да приеме стоките, че стоките имат дефект, или ако купувачът сам е причинил дефекта.
Ако стоките имат дефект, и са стоки закупени на по-ниска цена или са втора употреба, купувачът има право на разумна отстъпка вместо право на замяна на стоките.

 

Съществено нарушение на договора - Ако изпълнението на договора е съществено нарушено, потребителят има право да:

 • поиска изпращане на нов продукт без дефект или без липсваща част.
 • поиска премахване на дефекта - ремонт на продуктаna 
 • поиска разумна отстъпка на закупеният продукт
 • направи отказ от договор

Несъществено нарушение на договора -Ако изпълнението на договора е незначително нарушено, купувачът има право да поиска отстраняване на дефекта или разумна отстъпка от покупната цена. Ако купувачът не използва правото си на отстъпка от покупната цена, в случай на несъществено нарушение на договора или не се откаже от договора за покупко-продажба, продавачът може да достави липсващото или да отстрани недостатък. Дефекти, продавачът може да отстрани по свой избор- чрез поправка на стоките или чрез доставка на нови стоки; изборът не трябва да води до неоправдани разходи за купувача.

Ако продавачът не отстрани дефекта навреме или откаже да го отстрани, купувачът може да поиска отстъпка от покупната цена или да се откаже от договора. Купувачът не може да промени направения избор без съгласието на продавача. Когато продавачът достави нови стоки на купувача, купувачът трябва да върне първоначално доставените стоки на продавача за своя сметка.

Гаранция за качество - С гаранцията за качество продавачът се задължава да гарантира, че стоките ще бъдат годни за употреба по обичайното предназначение или ще запазят обичайните си характеристики за определен период от време. Тези действия включват посочването на гаранционния срок или срока на годност на стоките върху опаковката или в рекламата. Гаранция може да бъде предоставена и за отделни компоненти на стоките.

Ако продавачът предоставя гаранция за качеството на стоките, продължителността на гаранционния срок е посочена за съответния продукт на уебсайта www.kulina.bg

Гаранционният срок започва да тече от предаването на стоките на потребителя; ако стоките са били изпратени, той започва да тече от пристигането на стоките на място. Ако закупените стоки трябва да бъдат пуснати в действие от лице, различно от продавача, гаранционният срок започва да тече от датата на пускане на стоките в действие, при условие че продавачът е наредил пускането в действие в рамките на три седмици от получаването на стоките и адекватно и навреме е оказал необходимото съдействие за извършване на услугата.

Купувачът няма право на гаранция, ако дефектът е причинен от външно събитие, след като рискът от повреда на стоката е преминал върху потребителя. Това не важи, ако продавачът е причинил дефекта.

III. Условия за ползване на гаранцията

I. Купувачът се съветва да провери състоянието на пратката заедно с превозвача веднага след доставката (брой на опаковките, ненарушена цялост на лентата с логото на компанията, повреди на кутията) съгласно приложената товарителница. Купувачът има право да откаже да приеме пратка, която не отговаря на договора за покупка, например поради това, че пратката е некомплектна или повредена. Ако купувачът приеме от превозвача такава повредена пратка, е необходимо да опише повредата в предавателния протокол за щетите заедно с превозвача.

II. Непълни или повредени пратки трябва да се съобщават незабавно на имейл: info@kulina.bg, да се състави протокол за щетите заедно с превозвача и да се изпрати на продавача на имейл или по пощата без неоправдано забавяне. Допълнително оплакване за некомплектна или външна повреда на пратката не лишава потребителя от правото да предяви претенции към стоката, а дава възможност на продавача да докаже, че няма нарушение на договора за покупко-продажба.

III. Мястото за предявяване на рекламации е KULINA Group, a.s., Volta Real warehouse, Strojírenská 259/16, 155 21 Zličín или на нашият онлайн рекламачен център. Препоръчваме на купувача винаги да изпраща дефектните стоки за рекламация чрез транспортна услуга на адреса на продавача или да ги доставя лично. Рекламираната стока трябва да бъде добре обезопасена, за да не се повреди по време на транспорта, пакетът трябва да бъде видимо обозначен с надпис "Рекламация" и да съдържа: рекламираната стока (включително всички аксесоари), препоръчваме да се приложи копие от документа за покупка (фактура), подробно описание на дефекта и достатъчно данни за контакт с купувача (адрес за връщане, телефонен номер). Без горните данни е невъзможно да се установи произходът и дефектът на стоките.

IV.Купувачът трябва да представи документ за покупката (фактура) за да представи претенциите си за рекламация, а ако стоките са били рекламирани в миналото, той трябва да предостави документ за рекламацията. Документът за покупка (документ за покупка или рекламация) трябва да има същия сериен номер като продукта, за който се претендира (ако продуктът има сериен номер). 

V.Гаранцията за качество, не се отнасят за дефекти, причинени от използването на неправилни или дефектни аксесоари, неправилни инструменти, неправилни работни процедури и др. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от това. Гаранцията за качество не покриват дефекти, причинени от неправилна експлоатация, непрофесионално или неправилно боравене, използване и инсталиране в противоречие с ръководството за потребителя или повреди, причинени от въздействието на пренапрежения в захранващата мрежа на електрическите уреди. 

Гаранцията за качество не се прилага за причинени вреди (заедно с ограниченията, посочени в член II от Рекламации):

a) механични повреди на стоките,

б) електрически пренапрежение (видимо изгорели компоненти или печатни платки),

в) използване на стоките в условия, които не съответстват на температурата, запрашеността, влажността, химическите и механичните въздействия на околната среда, пряко предвидени от продавача или производителя

г) неправилен монтаж, боравене, експлоатация или занемаряване на стоките,

д) стоките са били повредени поради прекомерно натоварване или използване в противоречие с условията, посочени в документацията или общите правила,

е) направена неквалифицирана намеса или промяна на параметрите,

ж) стоки, които са били модифицирани от клиента (боядисване, огъване и др.), ако дефектът се дължи на тази модификация.

VI. Стоките, върнати за рекламация, ще бъдат тествани само за дефекта, посочен от купувача (във формуляра за рекламация, в приложения лист за описание на дефекта). Препоръчваме ви да използвате писмен формуляр, в който да посочите дефекта.

IV. Метод за обработка на рекламациите

В случай на съществено или несъществено нарушение на договора от страна на Продавача, Купувачът може да упражни правата си по силата на гаранцията за качество, предоставена му в съответствие с разпоредбите на член II от Рекламации.

Продавачът се ангажира да вземе решение по рекламацията незабавно, а в сложни случаи - в рамките на три работни дни.
Този срок не включва периода от време, необходим за професионална оценка на дефекта на продукта. Продавачът решава рекламацията, включително отстраняването на дефекта, без неоправдано забавяне, не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията. След изтичането на този срок потребителят има същите права, както ако става въпрос за дефект, който не може да бъде отстранен. Този срок не е задължителен за купувача, който е заявил идентификационния номер на фирмата си в момента на покупката и следователно отношенията му с продавача се уреждат от Търговския кодекс.

Продавачът издава на Купувача писмено потвърждение за: кога е направена рекламацията, какво е нейното съдържание, какъв метод на разглеждане на рекламацията се изисква; още потвърждение за датата и метода на разглеждане на рекламацията, включително потвърждение за ремонта и неговата продължителност, или писмена аргументация за отхвърляне на рекламацията.

В случай на основателна рекламация купувачът има право на обезщетение за разходите, свързани с рекламацията (по-специално пощенските разходи, платени от купувача при изпращането на рекламираните стоки). В случай на отказ от договора поради дефект на стоките потребителят има право на възстановяване на разходите за този отказ.

I. Ако рекламацията е била уредена в рамките на задължителния гаранционен срок чрез замяна на стоките с нови, гаранционният срок започва да тече отново от датата на уреждане на рекламацията. Ако рекламацията е била уредена чрез замяна, следващата рекламация, ако има такава, се счита за първа рекламация за стоките. Продължителността на рекламацията се изчислява от деня след предявяването ѝ до датата на уреждането ѝ. Клиентът е информиран за уреждането на рекламацията на имейл адреса, който е предоставил при покупката. 

II. След като рекламацията бъде уредена, Продавачът уведомява Купувача за прекратяването на рекламацията по телефона, чрез SMS или на имейл. Ако стоките са изпратени чрез куриерска услуга, те ще бъдат изпратени автоматично на адреса на купувача след обработката им.

III. В случай, че рекламираната стока не бъде взета от превозвача в рамките на един месец от решаването на рекламацията (т.е. обикновено в рамките на 60 дни от датата на предявяване на рекламацията), продавачът има право да начисли сума за съхранение при предявяване на рекламацията. 

V. Безплатен сервиз

Продуктите, продавани с гаранция за качество, по-дълга от 24 месеца, се обслужват безплатно след изтичане на 24-месечния период. В случай на дефект на стоките след изтичане на 24-месечния период, такъв продукт ще бъде приет за сервизно обслужване и ще бъде поправен или заменен с друг продукт със същите или по-добри спецификации. Ако нито едно от тези решения не е възможно, ще бъде издаден credit note. Продавачът се задължава да прекрати тази услуга в рамките на 35 дни от получаването на стоките.

 

Изготвено в съответствие с Граждански закон № 89/2012  и закон № 634/1992, и с техните изменения.

Защита на на личните данни 

Може би сте чували за регламент 2016/679 на ЕС. Това е регламент на Европейския съюз, който има за цел да подобри допълнително защитата на личните данни на Вас, купувачите. За нас не се променя много, тъй като ние управляваме Вашите лични данни съвестно още преди този регламент. Един от новите моменти в регламента е създаването на страница, на която ще Ви информираме за това какви лични данни събираме за нашите клиенти, както и за какво се нуждаем от тях и за какво ги използваме. И точно на тази страница сте в момента :-)

Какви лични данни са ни необходими?

Информацията, която събираме за нашите клиенти, може да бъде разделена на две групи. Информация, която е необходима, за да се достави поръчката на клиента, и информация, използвана за маркетингови цели. По никакъв начин не събираме информация за расата, убежденията, политическите възгледи или здравословното състояние на нашите клиенти. 

Как са защитени?

Защитаваме внимателно всички чувствителни лични данни и ги предаваме само на субекти, с които имаме договор за обработка, и само информацията, която е строго необходима (куриерът трябва да знае адреса и телефонния Ви номер, но не и историята на поръчките Ви или броя на рекламациите). Под това имаме в предвид: например превозвачи, които се нуждаят от Вашите данни за доставка на Вашата поръчка или например услуга за изпращане на бюлетини. Всички те се задължават в договора за обработка да защитават личните Ви данни по същия начин като нас.

Обработката на лични данни на www.kulina.bg се извършва от Kulina Group a.s.
Обработващият личните данни е регистриран в Службата за защита на личните данни.

Какви лични дани и с каква цел съхраняваме?
Име и Фамилия За доставка на поръчката Ви и за идентифициране като клиент съхраняваме ги 10 г.
Адрес за фактура За фактуриране и водене на нашето счетоводство съхраняваме ги 10 г.
Адрес за доставка За доставка на поръчката Ви съхраняваме ги 10 г.
Имейл За да комуникираме с Вас, да Ви изпращаме информация за вашата поръчка и маркетингови съобщения, да Ви идентифицираме като клиент. съхраняваме ги 10 г.
Телефонен номер За комуникация с Вас, за доставка от превозвачите съхраняваме ги 10 г.
Идентификационен номер на фирма За фактуриране и водене на нашето счетоводство съхраняваме ги 10 г.
IP адрес За маркетингови цели и за подобряване на Вашето пазаруване съхраняваме ги 5 г.
Снимки Използваме снимки от нашите събития в профилите си във Facebook и в маркетинговите си комуникации.  
Видеа Използваме видеа от нашите събития в профилите си във Facebook и в маркетинговите си комуникации.  
Бисквитки За правилното функциониране на уебсайтовете са необходими редица така наречени "бисквитки". Повечето уебсайтове изискват съгласие за обработката им, защото в противен случай не биха работили. Списък на бисквитките, събирани от нашия уебсайт, можете да намерите тук.  

Цел и метод на обработка на лични данни

Както е описано частично по-горе, обработваме Вашите лични данни по няколко причини. Ще се опитаме да изложим тези причини по-долу.

Покупки и продажби на Kulina.bg

За да можем да обработим успешно Вашата поръчка, се нуждаем от някои от Вашите данни, за да комуникираме с Вас, да доставим пратката и да издадем договор за покупко-продажба. Следователно обработваме тези данни за целите на изпълнението на договора за покупко-продажба. Събираме тези данни от формуляра за поръчка (или от нашата система, ако вече сте регистриран потребител) и ги съхраняваме в продължение на десет години в съответствие със законите.

Някои от тези данни трябва да бъдат предадени на нашите партньори, като например куриерските фирми (адрес, телефон, имейл)..

Подкрепа по имейл и телефон

Ако се свържете с нас по имейл, телефон или чрез формуляр за контакт, може да Ви бъдат поискани допълнителни лични данни, за да се провери легитимността на Вашето искане (запитване за поръчка, помощ при плащане и т.н.). Тази информация ни е необходима, за да можем да сравним заявката Ви с поръчките в нашата система. Съхраняваме Вашия номер или имейл и допълнителни данни за бъдещи рекламации или спорове в рамките на нашия правен интерес.

Маркетингова комуникация

Можем също така да използваме Вашия имейл, за да Ви изпращаме информация за продукти, новини, отстъпки и събития в нашия онлайн магазин. Правим това, за да Ви предоставим възможно най-много възможности да купувате стоки, които ще Ви направят щастливи. Ако не желаете да получавате тези съобщения, можете да се отпишете по всяко време в края на всеки имейл. Възможно е, ако направите нова поръчка на Kulina.bg, Вашият имейл да бъде въведен отново в базата данни и маркетинговите съобщения да започнат да Ви достигат отново. В този случай Ви молим за разбиране. Това е софтуерен проблем и ние работим по неговото отстраняване.

Бисквитки

Когато използвате нашия уебсайт, личните Ви данни могат да бъдат обработвани чрез използването на бисквитки. За повече информация относно начина, по който използваме бисквитки, моля, кликнете тук.

Как можете да промените или изтриете данните си?

Ако сте регистриран потребител, можете сами да редактирате личните си данни в Kulina.bg, след като влезете директно в профила си, в раздел "Лични данни". След като влезете в профила си, ще видите и историята на покупките си и съответните документи за изтегляне.

В съответствие със законите имате право да поискате достъп, коригиране или изтриване на Вашите лични данни, които обработваме като администратор на данни. Можете също така да оттеглите съгласието си за обработката на определени лични данни (напр. данни за маркетингови цели), които сте ни предоставили, по всяко време.

По всяко време можете да ни помолите да анулираме профила Ви, да изтрием имейлит Ви от базата ни данни или да изтрием изцяло всичките Ви лични данни.

Нашите партньори, обработващи лични данни

За да можем да обработваме правилно Вашите поръчки, да контактуваме с Вас и като цяло да функционираме като електронен магазин, трябва да работим с нашите партньори. Въпреки това избираме само надеждни партньори, които спазват същите или дори по-строги правила за защита на данните. Затова заедно правим всичко възможно, за да запазим Вашите данни в безопасност.

Списък с нашите партньори

 • GoPay - Осигуряване на платежен портал за онлайн плащания
 • Smartsupp - предоставяне на инструмент за чат с клиенти в долния десен ъгъл на страницата
 • Dognet - маркетингова мрежа
 • Google - анонимни статистически данни за достъп в Google Analytics и маркетингови дейности в маркетинговата мрежа на Google.
 • Facebook - маркетингови дейности в мрежа на Facebook
 • Ecomail - доставчик на инструмент за пощенска маркетингова комуникация
 • Smartlook - доставчик на инструмент за анализ на качеството на сайта и движението на посетителите

 

Black Friday & Cyber Monday условия за отстъпка


Отстъпката е валидна до края на събитието или до изчерпване на количествата, което и да настане първо.

Някои продукти може да бъдат изключени от събитието.

Отстъпката не покрива (не намалява) таксата за доставка на продукти, закупени в промоцията в онлайн магазина, участникът в промоцията е длъжен да ги изплати изцяло.

Отстъпката в промоцията не може да се комбинира с други отстъпки, рекламни кампании или специални оферти, освен ваучери за подарък.

Отстъпката не може да бъде платена в брой или заменена за друг вид плащане. Отстъпката не е прехвърляема.

В случай на връщане на стоки, закупени в промоцията, за чиято доставка е използвана отстъпка и/или безплатна доставка, участникът в промоцията няма право на обезщетение, с изключение на възстановяване на цената на стоките, действително платени.

Възползването от отстъпката и закупуването на стоки от промоцията на намалена цена е обусловено от правилното реализиране на поръчката и правилното плащане на поръчката по време на промоцията, а не само от поставянето на намалените стоки в кошницата.

Организаторът си запазва правото да променя условията на промоцията и евентуално да я отмени.