Контакт

Phone

Свържете се с нас

+359 2 437 2174

Пон.-Пет.: 10:00 - 18:00 ч.

Mail

Имейл за въпроси и поръчки

info@kulina.bg

Отговаряме до 24 часа

Warehouse

Имейл за въпроси относно търговия на едро

nakup@kulina.cz

Отговаряме до 24 часа

Напишете ни онлайн

Do you have any questions? We'll answer them. Please fill out your contact details carefully.

Do not fill out this field:

Бизнес контакти

Собственик на онлайн магазина е фирма:
KULINA Group, a.s.

Със седалище:
Výtvarná 1023/4
161 00 Praha 6

Данъчен номер: 26155559
ИК по ЗДДС: CZ26155559
Записана в Търговския регистър на Градския съд в Прага,
раздел Б, ТОМ6384,
дата на регистрация 16.2.2000

Банкова сметка в лв
ном. на сметка: 1001016700
във Citibank Europe plc, Bulgaria Branch
IBAN: BG89CITI92501001016700
BIC: CITIBGSF
ВАРИЕАБИЛЕН СИМВОЛ = номерът на Вашата поръчка